Aktualności

 

UWAGA PODRÓŻNI !

 

Informujemy, że od 01.03.2014 r. firma Eurotrans-Bis wprowadza kontrolę biletów za przejazd autobusem na wszystkich liniach.

Wszystkie odwołania należy kierować adres:

Eurotrans-Bis Cieślik Tomasz, Cieślik Michał spółka jawna

Sieciechowice ul Św. Jana 69, 32-095 Iwanowice

 Tel. 123873590, Fax. 123873591

e-mail: biuro@eurotransbis.pl 

Otrzymane kary należy regulować na rachunek bankowy

Bank Spółdzielczy w Słomnikach o/ Iwanowice

nr konta 07861400010020001583230003 

Uwaga:

W przypadku otrzymania wezwania do zapłaty lub zapłaconej kary na miejscu /KP/ jest możliwość odwołania się od kary tylko w ciągu 7 dni roboczych. Po przekroczeniu terminu odwołania nie będą rozpatrywane. 

Obowiązujące wysokości opłat dodatkowych – kar:

 • za przejazd bez ważnego biletu – 110,00 zł
 • za uszkodzenie lub zniszczenie autobusu – w wysokości kosztów obowiązujących w chwili powstania szkody, nie mniej niż – 50,00 zł
 • za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy autobusu /np. w celu dowiezienia na policję/ – 330,00 zł
 • za dowiezienie samochodem służbowym na policję w celu ustalenia tożsamości – 120,00 zł 

Obowiązki pasażera w czasie kontroli biletów w autobusie i konsekwencje wynikające z braku biletu:

 • okazać ważny bilet lub uprawnienie do bezpłatnego przejazdu, dotyczy to również osób które chcą wysiąść
 • w przypadku biletu ulgowego okazać legitymację lub inny dokument uprawniający do takiego przejazdu
 • przy braku ważnego biletu za przejazd autobusem pasażer zobowiązany jest okazać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem w celu ustalenia tożsamości i wypisania wezwania do zapłaty opłaty dodatkowej oraz ceny biletu, które trzeba uregulować w ciągu 7 dni
 • przy braku odpowiedniego dokumentu kontroler ma prawo wezwać Policję lub dowieźć na Komisariat w celu ustalenia tożsamości /przy czym za dowiezienie pobierana jest dodatkowa opłata/
 • jeżeli podróżny nie zapłaci kary w ciągu 30 dni  to wysyła mu się upomnienie. Nie reagowanie na upomnienie może powodować wpisaniem do rejestru dłużników, a 3 krotne nie zapłacenie opłaty dodatkowej również skierowanie sprawy do Sądu Powszechnego.
 • zgodnie z art. 121. § 1. Kodeksu wykroczeń „Kto, pomimo nieuiszczenia dwukrotnie nałożonej na niego kary pieniężnej określonej w taryfie, po raz trzeci w ciągu roku bez zamiaru uiszczenia należności wyłudza przejazd koleją lub innym środkiem lokomocji, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny” 

Przetrzymanie autobusu na przystanku jest dopuszczalne w następujących przypadkach:

 • oczekiwania na Policję
 • kontrolowania dużej grupy podróżnych wysiadających w tym miejscu
 • wyjaśniania kwestii spornych pomiędzy podróżnym, a kierowcą tzw. konfrontacja
 • krótkie przetrzymanie nie powodujące zakłóceń w rozkładzie jazdy

 

Dotyczy nabywania biletów w autobusie

Po zapłaceniu kierowcy za przejazd należy bezwzględnie upomnieć się o bilet, ponieważ przy kontroli taki pasażer traktowany jest jak normalny gapowicz. Prosimy o zgłaszanie każdego przypadku kiedy kierowca „ociąga się” z wydrukiem biletów lub po zauważeniu, że nie wydaje biletów podróżnym. Zgłoszenia /także anonimowe/ prosimy przekazywać na nr tel.: +48 123873590 biuro firmy w dni robocze 8:00 do 16:00 w dni robocze lub e-mail: biuro@eurotransbis.pl