Rozkład jazdy

                                                             UWAGA PODRÓŻNI !

Informujemy iż nasza firma wprowadza nowy rozkład jazdy  z dniem 18.06.2018 r. na wszystkich liniach.

Kursy do Krakowa oznaczone kolorem czerwonym (np. 4:50) oznaczają że autobusy firmy Eurotrans-Bis jadą tylko do Kraków Rondo Mogilskie,
pozostałe autobusy kursują do Kraków, Dworzec Autobusowy, ul. Medweckiego, Nowa Huta (Czyżyny).

  Poniedziałek – Piątek Sobota Niedziela
Krępa 4:57 9:20 16:55 4:57 9:20 16:55 4:57 9:20 16:55
Gołcza 5:01 6:00 7:10 9:25 10:45 11:55 15:40 16:59 20:10 5:01 9:25 12:15 15:05 16:59 20:10 5:01 9:25 15:40 16:59 20:10
Ulina Mała 5:04 6:03 7:13 9:28 10:48 11:58 15:43 17:02 20:13 5:04 9:28 12:18 15:08 17:02 20:13 5:04 9:28 15:43 17:02 20:13
Czaple Wielkie 4:57 5:15 10:57 17:12 5:15 17:12 5:15 17:12
Żarnowica 5:05 5:23 6:06 7:16 9:31 11:05 12:01 15:46 17:20 20:16 5:23 9:31 12:21 15:11 17:20 20:16 5:23 9:31 15:46 17:20 20:16
Imbramowice 4:20 5:40 8:35 12:07 20:22 5:40 12:27 20:22 5:40 15:52 20:22
Wysocice 4:28 5:07 5:25 5:48 6:08 7:18 8:43 9:33 11:07 12:15 15:05 15:48 17:22 20:30 5:25 5:48 7:40 9:33 12:35 15:13 17:22 20:30 5:25 5:48 7:40 9:33 16:00 17:22 20:30
Grzegorzowice 4:35 5:12 5:30 5:55 6:15 7:23 8:50 9:40 11:12 12:22 15:12 15:55 17:27 20:37 5:30 5:55 7:47 9:40 12:42 15:20 17:27 20:37 5:30 5:55 7:47 9:40 16:07 17:27 20:37
Sieciechowice 4:37 5:14 5:32 5:57 6:17 7:25 8:52 9:42 11:14 12:24 15:14 15:57 17:29 20:39 5:32 5:57 7:49 9:42 12:44 15:22 17:29 20:39 5:32 5:57 7:49 9:42 16:09 17:29 20:39
Iwanowice 4:41 5:18 5:36 6:01 6:21 7:29 8:56 9:46 11:18 12:28 15:18 16:01 17:33 20:43 5:36 6:01 7:53 9:46 12:48 15:26 17:33 20:43 5:36 6:01 7:53 9:46 16:13 17:33 20:43
Maszków 4:46 5:23 5:41 6:06 6:26 7:33 9:01 9:51 11:23 12:33 15:23 16:06 17:38 20:48 5:41 6:06 7:58 9:51 12:53 15:31 17:38 20:48 5:41 6:06 7:58 9:51 16:18 17:38 20:48
Michałowice – Zerwana 4:53 5:29 5:47 6:13 6:33 7:40 9:08 9:58 11:29 12:40 15:30 16:13 17:44 20:55 5:47 6:13 8:05 9:58 13:00  15:38 17:44 20:55 5:47 6:13 8:05 9:58 16:25 17:44 20:55

 

Odjazdy z Krakowa – Dworzec Autobusowy, ul. Medweckiego:

  Poniedziałek – Piątek Sobota Niedziela
Gołcza 6:05 07:35 10:05 14:15 15:10 17:25 19:50 22:20 07:35 9:25  15:10 19:50 22:20 7:35 12:15 15:10 18:50 19:50 22:20
Imbramowice 7:10 10:05 14:50 16:10 22:20 9:25  22:20 12:15  22:20
Wysocice 13:10


Odjazdy z Krakowa – Rondo Mogilskie:

  Poniedziałek – Piątek Sobota Niedziela
Gołcza 6:14 7:44 10:14 14:24 15:19 17:34
18:10 19:59 22:29
7:44 9:34 13:30 15:19 16:20
19:59 22:29
7:44 12:24 15:19 18:59
19:59 22:29
Imbramowice 7:19 10:14 14:59 16:19 19:05 22:29 9:34 13:30 16:20 22:29 12:24  22:29
Wysocice 13:19 6:50 6:50

Kursy oznaczone na niebiesko (np. 7:44) – wykonywane są na trasie:
Kraków – Krępa przez Czaple Wielkie, Gołczę.

 

Informujemy, że od 01.04.2014 r. firma Eurotrans-Bis wprowadza kontrolę biletów za przejazd autobusem na wszystkich liniach.

Wszystkie odwołania należy kierować adres:

Eurotrans-Bis Cieślik Tomasz, Cieślik Michał spółka jawna

Sieciechowice 232, 32-095 Iwanowice

Tel. 123873590, Fax. 123873591

e-mail: biuro@eurotransbis.pl

Otrzymane kary należy regulować na rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy w Słomnikach o/ Iwanowice

nr konta 07861400010020001583230003

Uwaga:

W przypadku otrzymania wezwania do zapłaty lub zapłaconej kary na miejscu /KP/ jest możliwość odwołania się od kary tylko w ciągu 7 dni roboczych. Po przekroczeniu terminu odwołania nie będą rozpatrywane.

Obowiązujące wysokości opłat dodatkowych – kar:

 • za przejazd bez ważnego biletu – 110,00 zł
 • za uszkodzenie lub zniszczenie autobusu – w wysokości kosztów obowiązujących w chwili powstania szkody, nie mniej niż – 50,00 zł
 • za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy autobusu /np. w celu dowiezienia na policję/ – 330,00 zł
 • za dowiezienie samochodem służbowym na policję w celu ustalenia tożsamości – 120,00 zł

Obowiązki pasażera w czasie kontroli biletów w autobusie i konsekwencje wynikające z braku biletu:

 • okazać ważny bilet lub uprawnienie do bezpłatnego przejazdu, dotyczy to również osób które chcą wysiąść
 • w przypadku biletu ulgowego okazać legitymację lub inny dokument uprawniający do takiego przejazdu
 • przy braku ważnego biletu za przejazd autobusem pasażer zobowiązany jest okazać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem w celu ustalenia tożsamości i wypisania wezwania do zapłaty opłaty dodatkowej oraz ceny biletu, które trzeba uregulować w ciągu 7 dni
 • przy braku odpowiedniego dokumentu kontroler ma prawo wezwać Policję lub dowieźć na Komisariat w celu ustalenia tożsamości /przy czym za dowiezienie pobierana jest dodatkowa opłata/
 • jeżeli podróżny nie zapłaci kary w ciągu 30 dni to wysyła mu się upomnienie. Nie reagowanie na upomnienie może powodować wpisaniem do rejestru dłużników, a 3 krotne nie zapłacenie opłaty dodatkowej również skierowanie sprawy do Sądu Powszechnego.
 • zgodnie z art. 121. § 1. Kodeksu wykroczeń „Kto, pomimo nieuiszczenia dwukrotnie nałożonej na niego kary pieniężnej określonej w taryfie, po raz trzeci w ciągu roku bez zamiaru uiszczenia należności wyłudza przejazd koleją lub innym środkiem lokomocji, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny”

Przetrzymanie autobusu na przystanku jest dopuszczalne w następujących przypadkach:

 • oczekiwania na Policję
 • kontrolowania dużej grupy podróżnych wysiadających w tym miejscu
 • wyjaśniania kwestii spornych pomiędzy podróżnym, a kierowcą tzw. konfrontacja
 • krótkie przetrzymanie nie powodujące zakłóceń w rozkładzie jazdy

Dotyczy nabywania biletów w autobusie

Po zapłaceniu kierowcy za przejazd należy bezwzględnie upomnieć się o bilet, ponieważ przy kontroli taki pasażer traktowany jest jak normalny gapowicz. Prosimy o zgłaszanie każdego przypadku kiedy kierowca „ociąga się” z wydrukiem biletów lub po zauważeniu, że nie wydaje biletów podróżnym. Zgłoszenia /także anonimowe/ prosimy przekazywać na nr tel.: +48 123873590 biuro firmy w dni robocze 8:00 do 16:00 w dni robocze lub e-mail: biuro@eurotransbis.pl