Godziny otwarcia

Biuro czynne od poniedziałku do piątku: 9:00 – 17:00

Sprzedaż biletów miesięcznych

Od 1 – do 26 każdego miesiąca – czynne 9:00 – 17:00 (dni robocze)
Od 27 do ostatniego dnia miesiąca czynne 9:00 – 19:00 (dni robocze)
Pierwsza i ostatnia sobota miesiąca – czynne od 9:00 – 13:00

Pozostałe soboty i niedziele nieczynne.